Obecný úrad

Starosta

Za starostu obce bol v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 29.10. 2022 zvolený pán Igor Šagát
tel.: 048/4194209, mobil: 0917938520

Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.