Informácie pre občanov

Voľby 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva

Komunálny odpad

Zverejnenie informácie o úrovni separácie za rok 2019

Úroveň separácie komunálneho odpadu v obci za rok 2019

Schválený rozpočet obce Pohronský Bukovec 2018-2020

Schválený rozpočet obce Pohronský Bukovec na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu obce Pohronský Bukovec na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu obce Pohronský Bukovec na roky 2018 - 2020

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
dňa 5.3.2016 v obci Pohronský Bukovec

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
94
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
61 (64,89 %)
Počet platných hlasov
59

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu nájtete v priloženom súbore

Komunálne voľby 2014

Kandidát na starostu obce:

  1. Igor Šagát, 54 rokov, starosta obce, koalícia SMER - sociálna demokracia, Strana moderného Slovenska

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva: Volí sa 5 poslancov

  1. Róbert Foltáni, 40 r., vodič, Strana moderného Slovenska
  2. Danka Francistyová, 60 r., dôchodkyňa, SMER - SD
  3. Milota Kenderová, 50 r., chemička, SMER - SD
  4. Milan Lukáč, MUDr, 62 r., lekár, SMER - SD
  5. Jarmila Podhorová, 64 r., dôchodkyňa, SMER - SD
  6. Jozef Vágner, 48 r., vodič, Strana moderného Slovenska
  7. Miloš Vágner, 47 r., zámočník, SMER - SD

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta dňa 15. 3. 2014, sídlo okrskovej komisie v Centre voľného času.

Dane a poplatky 2014

Poplatok za TKO pre občanov na rok 2014 sa nemení
Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2014 sa nemení

Nadobjemný odpad

Kontajnery umiestnené na dolnom a hornom úseku obce sú určené len na zber tuhého komunálneho odpadu z domácností. Na stavebný odpad a iný nadobjemný odpad je občan povinný si objednať kontajner na Obecnom úrade.

Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.