Kultúra

Organizácie, združenia a spolky

Dobrovoľný hasičský zbor - predseda Radoslav Foltáni
Pasienkovo pozemkové spoločenstvo - predseda Ing. Miroslav Vágner
SZPB - predseda Jozef Vágner

Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.