Fakty a história

Poloha obce

Obec Pohronský Bukovec sa nachádza na Strednom Slovenksu, v Banskobystrickom kraji, v okrese Banská Bystrica. Stred obce sa nachádza vo výške 538 m.n.m. a chotár 430-1592 m..n.m. Leží na južných svahoch strednej časti Nízkych Tatier v doline potoka Bukovec.


Cestná radová dedina v doline potoka Bukovec v Nízkych Tatrách (Ďumbierska čast), 5 km na S od hlavnej horehronskej cesty; úzky pretiahnutý chatár v smere J-S od toku Hrona na S po svahy Ráztockej hole.Povrch hornatý (do 1592 m), dlhé juž. rázsochy. Ráztockej hole a Kabanca rozčlenené hlbokým úzkym údolím Bukovca a jeho krátkych prítokov perovite usporiadaných na celý rad chrbtov. Na Z od obce Bukovský diel 777 m, dlhý chrbát v smere S-J. Juž. čast chotára po obec Bukovec budujú usadené horniny druhohorného obalu (v prevahe slienité vápence), sev. čast od Bukovca charakterizujú kryštalické bridlice (migmatity ortorúl). V chotári obce náleziská železnej rudy (sideritové žily), zlata, antimónu (s obsahom striebra) vyčerpané už v minulosti. Priamo v obci minerálny prameň (kyselka). Potok Bukovec vhodný pre chov pstruhov preteká po celej dIžke chotára. Väčšinu povrchu pokrývajú lesy (86 %), v prevahe ihličnaté (smrek, jedla), z polnohosp. pôdy najviac pasienkov na hollach, ornej pôdy len 3,2 ha. Výrobný typ horských hospodárstiev.

Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.